Asperger Sendromu Nedir

Asperger Sendromu Nedir

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu erken yaşlarda başlayan ve sosyal iletişimi zorlaştıran bir problemdir. En önemli belirtileri arasında ise içe kapanıklık ve iletişim sorunu vardır. Genel özellikleri hemen hemen otizme benzerlik gösterir. Tıpkı otizm gibi, bu sendromun da nedeni kesin olarak bilinmez ve bir ömür yaşamı etkiler.

 Asperger sendromu, uzman doktor Hans Asperger tarafından tanımlanmıştır ve otizmin tamamen dışında tutulmuştur. Otizimden farklı olarak ise konuşma ve dil becerilerinde bir gelişim geriliği yoktur. Asperger sendromu belirtileri daha çok büyük çocuklarda gözükür.

Asperger Sendromu Tanısı

 Genel olarak 4 ile 11 yaş arasında bu tanı konulur. Tanı konulurken göz önünde bulundurulan özellikler; sosyal etkileşim bozuklukları, tekrarlayıcı davranışlar, gelişim eksiklikleri, içe kapanıklık gibi özelliklerdir. Çocuklar farklı ortamlarda gözlemlenir ve öğrenme stilleri, motor gelişimleri, güçlü ya da güçsüz yanlarına bakılır. Yetişkinlere ise bu tanıyı koymak daha zordur. Otizm rahatsızlığında olduğu gibi, bu sendromda da erken tanı gerçekten büyük önem taşır.

Asperger Sendromu Belirtileri

 Asperger sendromu belirtileri yaşam boyu devam etmektedir. Bu sendromun belirtileri ise aşağıda verilenler gibidir:

– Konuşma becerisi olduğu halde sohbet başlatma ya da sürdürme problemleri

– Çok fazla içe kapanık olma

– Rutini sevme ve değişikliklerden hoşlanmama

– Tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze konuşma

– Ses tonu ve espri anlayamama

– Konuşmaların hep resmi  ve göz kontağının zayıf olması

– Çok detaycı olma, detaylara takılma

– Tek taraflı sohbete dalma

– Motor becerilerinin yaşıtlarına göre daha geç yükselmesi gibi sorunlar bu Asperger sendromunda görülebilir. Fakat bu belirtileri gösteren çocukların da hemen Asperger sendromuna yakalandığını düşünmek doğru olmaz. Bu tanının konulabilmesi için uzmanlarla görüşmek gerekir.

Asperger Sendromunu ile Otizm Arasındaki Fark

 Otizm yaşamın hemen hemen ilk 3 senesinde oraya çıkarken, Asperger genel olarak daha geç çıkmaktadır. Otizmde konuşma geriliği yaşanırken Asperger sendormunda bu duruma pek rastlanmaz. Bilişsel ve de dil gelişimi olarak da otizmden daha farklıdır Asperger. Otizmli çocuklar, Asperger sendromlu çocuklara göre daha az konuşurlar ve topluma da uyumlu olmadıklarının farkındadırlar. Fakat otizmli çocuklar topluma uyumlu olup olmadıkları konusunda bir fikir sahibi değillerdir.

Asperger Sendromu Tedavisi

 Bu sendrom yaşam boyu sürecek olsa da, belirli tedaviler ile büyük oranlarda azaltılabilir. Çocukların diğer çocuklar ile iletişimlerini arttırma amacı ile yapılan eğitimler, onları daha da bilinçlendirir ve toplumda etkin bir şekilde rol almak istemelerine yardımcı olur. Asperger sendromu için uygulanan tedaviler daha çok çocukların sosyal vasıf ve iletişimlerini geliştirmeyi hedefler ve bunu büyük oranda başarır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Bebekbekliyorum.net kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla içeriğini hazırlamaktadır. Sitede yer alan bilgiler doktor tedavisinin yerini tutamaz. Bu bilgiler şahsi tanı ve tedavi yöntemi olarak değerlendirilmemelidir. Sitedeki kaynaklardan yola çıkarak ilaç tedavisine başlanmamalı ve tedavi değiştirilmemelidir.